Contact

Bij Nailways vinden wij het leuk om van je te horen!

Zoek je contact met Nailways? Vul dan onderstaand formulier in. Wij streven ernaar om binnen 24 uur te reageren op je bericht.

Ons directe e-mail adres is: info@nailways.nl

Bedrijfsgevens:

Nailways

Adres: Slauerhoffstraat 12, 1822JD Alkmaar, Nederland
Telefoon: 0031(0)641814939
BTW: NL167590029B01
KvK: 51546426

Klachten:

Het is natuurlijk erg vervelend wanneer je een klacht hebt over onze dienstverlening, maar heb je na contact met onze klantenservice toch nog een klacht?

Om deze klacht zo snel mogelijk op te kunnen lossen vragen wij je een e-mail te sturen naar klantenservice@nailways.nl. Onze klantenservice medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Uiteraard is er ook de mogelijkheid om je klacht schriftelijk in te dienen. Voor een snelle en correcte afhandeling van uw klacht, vragen wij je vriendelijk om de onderstaande gegevens te vermelden:

  • je naam, adres, woonplaats en je ordernummer

Je kunt je klacht onder vermelding van de bovengenoemde gegevens opsturen naar:
Nailways
T.a.v. Afdeling Klachten
Slauerhoffstraat 12
1822JD Alkmaar
Nederland

Het telefonisch melden van je klacht kan op: 0031(0)641814939


Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.


Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Nailways bij is aangesloten. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Contact (English)

At Nailways we love to hear from you!

Want to contact Nailways? Fill out the form below. We aim to respond within 24 hours to your message.

Our direct email address is: info@nailways.nl

Business Data:

Nailways

Address: Slauerhoffstraat 12, 1822JD Alkmaar, The Netherlands
Phone: 0031(0)641814939
VAT: NL167590029B01
Chamber of Commerce: 51546426

Complaints:

It is of course very annoying if you have a complaint about our service. But do you still have a complaint, after you had contact with our customer service?

In order to solve this problem as quickly as possible, we ask you to send an e-mail to klantenservice@nailways.nl. Our customer service staff will review the complaint and attempt to everyone's satisfaction to resolve the complaint.

Of course there is also the opportunity to submit in writing your complaint. For a quick and correct handling of your complaint, we kindly ask you to disclose the following information:

  • your name, address and your order number

You can send your complaint stating the above information to:
Nailways
Attn. Complaints Department
Slauerhoffstraat 12
1822JD Alkmaar
Netherlands

Telephonic reporting of your complaint: 0031 (0) 641 814 939


After receiving your complaint, you will receive a confirmation. We will respond to your complaint within 14 days of receipt, when we may need more time, we will inform you.


If you do not appreciate this, you can always take contact with the Department of mediation Webshop Keurmerk, Nailways which is affiliated with. From 15 February 2016, it is also possible for consumers in the EU to register complaints via the ODR platform of the European Commission. This ODR platform can be found at https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage If the complaint is not yet under consideration elsewhere, you are free to complaint through the European Union platform.

© 2010 - 2024 Nailways | sitemap | rss