Silcare - Base One - UV GEL Builder - W4 Bianco Estremo (15gr)

Productnr.: 65.552.096
Product 15 van | of 29
€ 7,95 (incl. BTW | VAT)

Productinfo:

 • Silcare - Base One - UV GEL Builder - W4 Bianco Estremo (15gr)
 • Base One-gels zijn gemaakt volgens een modern recept dat het mogelijk maakt om extreem duurzame polymeerketens van een gelmassa te verkrijgen. Een juiste rangschikking van deeltjes maakt de massa duurzaam en flexibel en heeft tegelijkertijd een zeer goede hechting op zowel tips als de natuurlijke nagelplaat.
 • Base One W-4 Bianco Estremo is een gel die uithardt in 120 seconden. Dankzij het gebruik van een optische witmaker en een toename van 70% in de verzadiging van het witte pigment in de formule - word een nog betere witheid verkregen.
 • KENMERKEN: Eenfasig, medium dik. perfect wit
 • GEBRUIKSAANWIJZING: breng een middeldikke laag aan. Aanbrengen op de onderlaag zonder af te vegen.  Uitharding in een 36 watt UV-lamp gedurende 2 min.
 • De Base One lijn is een eenfasige lijn, die dankzij de ontwikkeling van de beste producten gecombineerd in de juiste verhoudingen ook in het driefasen proces ingezet kan worden. Hierdoor zullen de gebruikte decoraties duurzamer zijn en zal je langer genieten van hun intensiteit.
 • De eerste stap is een gelonderlaag (bijv. Base One Bonder Gel) om de hechting van de gelmassa te vergroten. Perfect voor elk type nagelplaat. De gel creëert een beschermend filter tussen de nagel en de gel, waardoor de hechting van later aangebrachte gels wordt vergroot. 
 • De uitgeharde laag "Bonder" gel is een basis voor de tweede stap, dus voor de bouwlaag: gemaakt met een gel. De derde stap is een gel, bijvoorbeeld Base One Shining, die blendt goed met eerdere lagen en maakt nagels glanzend.
 • GEL TYPE: bouwen, bedekken, ideaal voor Franse tip
 • Inhoud: 15 gram

 

 • Silcare - Base One - UV GEL Builder - W4 Bianco Estremo (15gr)
 • Base One gels were created according to a modern recipe that allows to obtain extremely durable polymer chains of gel mass. Proper arrangement of particles makes the mass durable and flexible at the same time it has very good adhesion to both the tips and the natural nail plate.
 • Base One W-4 Bianco Estremo is a gel that cures in 120 seconds. Thanks to the use of an optical brightener and a 70% increase in the saturation of the white pigment in the formula - even better whiteness was obtained.
 • FEATURES:

  Single-phase
  medium thick
  perfectly white

 • DIRECTIONS: apply one medium-thick layer. Apply to the undercoat / dispersion layer without wiping with UV mass. Protect the tip with a layer of colorless gel. Curing in a 36 watt UV lamp for 2 min.

 • The Base One line is a single-phase line, which, thanks to the development of the best products combined in the right proportions, can also be used in the three-phase process. Thanks to this, the decorations used will be more durable and we will enjoy their intensity for longer.

  The first step is a gel undercoat (e.g. Base One Bonder Gel) to increase gel mass adhesion. Perfect for any type of nail plate. The gel creates a protective filter between the nail and the gel, which increases the adhesion of later applied gels. Used only for the gel method.

  The cured layer of "Bonder" gel is a foundation for the second step, i.e. for the building layer: made with a gel, for example Base One Clear - V. The third step is a gel, for example Base One Shining, which blends well with previous layers and makes nails shiny.

  GEL TYPE: building, covering, ideal for French tip

 • Content: 15 grams
© 2010 - 2024 Nailways | sitemap | rss