Silcare- Base One - UV GEL Builder - Diamond Touch (15 gr)

Productnr.: 65.552.047
Product 22 van | of 29
€ 8,50 (incl. BTW | VAT)

Productinfo:

 • Silcare- Base One - UV GEL Builder - Diamond Touch (15 gr)
 • Base One Diamond Touch is een kleurloze gel met toevoeging van een miniscule fijne glitter, die het effect van diamanten schittering geeft.
 • Ideaal om de nagel als zowel op tips als op de sjabloon te bouwen.
 • De rijke formule zorgt voor een indrukwekkende styling. Creëert een gloed die glinstert. Middeldik, zelfnivellerend - zorgt voor een hoog werkcomfort. De toplaag na het afvegen hoeft niet extra gepolijst te worden. Je kunt zonder problemen elementen mengen en combineren met andere gels of acryl. Door het acrylzuur te verwijderen wordt een product verkregen met een veel gunstiger effect op de nagelplaat dan de standaard UV-gels. Uitharding: 36W / 2 minuten.
 • Gels van Base One zijn gemaakt volgens het moderne recept dat een extreem duurzame polymeerketen van de gelmassa produceert. De juiste uitlijning van de deeltjes maakt de massa sterk, flexibel en heeft tegelijkertijd een zeer goede hechting op zowel de kunst- als de natuurlijke nagels.
 • KENMERKEN:

  kleurloos
  eenfasig
  met fijne glitter
  medium dik
  zelfnivellerende

 • Instructeur Silcare adviseert:

  Elke miniscule glitter die in de gel zit, zakt naar de bodem omdat deze zwaarder is. Ik stel voor dat je de gel mengt met een staafje. Zeer interessant zijn ook metalen roerders, die de introductie van lucht elimineren. Wanneer de gel iets eerder wordt gemengd dan vlak voor gebruik, hoef je je geen zorgen te maken dat er belletjes achterblijven (esthetisch gezien - met brokaat zijn de belletjes bijna onzichtbaar voor de juiste toepassing).

  GEBRUIKSAANWIJZING: de gel op de nagelplaat verdelen, 2 min uitharden in een UV-lamp van 36 watt. De toplaag na het afvegen hoeft niet extra gepolijst te worden.

  GEL TYPE: bouw, transparant, geschikte glans

 • Inhoud: 15 gram

 

Productinfo:

 • Silcare- Base One - UV GEL Builder - Diamond Touch (15 gr)
 • Base One Diamond Touch is a colorless gel with the addition of fine glitter, giving the effect of diamond brilliance. Ideal to build the nail on tips as well as on the template. Its rich formula provides impressive styling. Creates a glow that shimmers. Medium thick, self-leveling - provides a high level of work comfort. The top layer after wiping does not require additional polishing. With no problems, you can blend elements and combine with other gels or acrylics. By eliminating the acrylic acid product is obtained with a much more favorable effect on the nail plate than the standard UV gels. Curing: 36W / 2 minutes.
 • Gels Base One were created by the modern recipe that produces an extremely durable polymer chains of the gel mass. The appropriate alignment of the particles makes the mass strong, flexible and at the same time has a very good adhesion to both the false and natural nails.

  FEATURES:

  colorless
  one-phased
  with fine glitter
  medium thick
  self leveling

 • Instructor Silcare advises:

  Each glitter (not pearl mass - the pollen), which is contained in the gel settles to the bottom because it is heavier. I suggest you mix the gel with a stick or a probe. Very interesting are also metal stirrers, which eliminate the introduction of air. When the gel is mixed a little earlier than immediately before use, you do not need to worry that bubbles will remain (in terms of aesthetic - with brocade bubbles are almost invisible to the appropriate application).

 • HOW TO USE: spread the gel on the nail plate, cure in UV lamp of 36 watts for 2 min. The top layer after wiping does not require additional polishing.

  GEL TYPE: building, transparent, suitable gloss

 • Content: 15 grams
© 2010 - 2024 Nailways | sitemap | rss