Whats Up Nails - Stamping Plate - B050 Count on me!

Productnr.: 60.712.247
Vorige Product 29 van | of 73 Volgende
€ 7,75 (incl. BTW | VAT)

Productinfo:

 • Whats Up Nails - Stamping Plate - B050 Count on me!
 • Afmeting: 6 cm bij 12 cm
 • Gemaakt van roestvrij staal
 • Haal uw nieuwe stempelplaat uit de verpakking en verwijder de plastic beschermfolie van het metaal.
 • Wanneer je je stempelplaat voor het eerst ontvangt en/of na elk gebruik van uw plaat goed schoonmaken met aceton of niet-aceton nagellakremover zonder olie.
 • Maak je stamper met plakband schoon door de plakkerige kant te gebruiken om zo droge nagellak te verwijderen.
 • Breng in een paar streken snel een laag stempellak aan op het ontwerp dat je wilt stempelen, speciale stempellakken worden aanbevolen voor het beste resultaat.
 • Houd een plastic kaart stevig in een hoek van 45 graden en schaaf voorzichtig over de plaat om overtollige lak te verwijderen.
 • Probeer slechts één keer te schrapen, duw de kaart niet te hard tegen de plaat en werk zo snel mogelijk om uitdrogen te voorkomen.
 • Direct na het schrapen breng je het ontwerp snel over naar je stamper door stevig één keer dwars over het ontwerp te rollen van de ene naar de andere kant of eenmaal recht in het ontwerp te duwen.
 • Als je afbeelding niet wordt overgebracht, moet je misschien sneller werken, anders schrapen (minder druk of een nieuwe hoek), je stamper primen (met aceton of zachte nagelvijl / buffer).
 • Breng de afdruk van de stamper snel over naar een nagel met een olievrije en volledig droge basiskleur.
 • Met de stamper duw je de afdruk recht naar op de nagel, met sommige stampers kan het beter zijn om het een keer heen en weer te rollen om de afdruk over te brengen.
 • Verwijder overtollige lak van je huid en nagelriemen met een platte borstel of een wattenstaafje gedrenkt in aceton of nagellakremover, je kunt ook tape of peel off gebruiken om overtollige lak van je huid te verwijderen.
 • Wanneer het ontwerp volledig droog is op je nagel, breng dan een laag topcoat aan met zo min mogelijk streken.

 

 • Whats Up Nails - Stamping Plate - B050 Count on me!
 • Size: 6 cm bij 12 cm
 • Made of stainless steal
 • Remove your new stamping plate from its packaging and remove the plastic protective film from over the metal.
 • When you first receive your plate and after every use wipe clean your plate with acetone or non-acetone nail polish remover without oils.
 • Сlean your stamper with tape by using the sticky side to remove dry polish.
 • Quickly apply a thick layer of nail polish in a few strokes over the design you wish to stamp.
 • Special stamping polishes are recommended but opaque nail polishes that do not dry very fast also work well.
 • Try another polish if you are not getting results you want.
  Hold a plastic card firmly at a 45 degree angle and lightly scrape across the plate to remove excess polish.
 • Try to only scrape once, do not push card to plate too hard and work as quickly as possible to avoid drying.
 • Immediately after scraping, quickly transfer the design to your stamper by firmly rolling once across the design from one side to the other or pushing once straight into the design.
 • If your image does not transfer you may need to work faster, scrape differently (less pressure or new angle), prime your stamper (with acetone or gentle nail file/buffer) or try another opaque nail polish that doesn’t dry very fast.
 • Quickly transfer the image from the stamper onto a nail with an oil free and completely dry base color.
 • With a squishier stamper push the stamper straight to the nail, with other stamper heads it might work better to roll it once from side to side to transfer image.
 • Remove excess nail polish from your skin and cuticles by using a flat brush or cotton swab dipped in acetone or nail polish remover, you could use tape to lift excess polish from your skin as well.
 • When design is completely dry on your nail, apply a layer of fresh top coat with as few strokes as possible.
 • Place a big drop at the cuticle and hold brush parallel to the nail while applying trying not to touch the nail with the bristles, this helps prevents smearing
© 2010 - 2023 Nailways | sitemap | rss